Beskrivning

Studentkårens gulnäbbsmärke. Färgen varierar mellan varje år.