Beskrivning

Studentkårens gulnäbbsmärke. Färgen varierar mellan varje år. | The Student Union’s freshers’ badge. The colour varies every year.