Kårens bastu

45,00 

Välkommen att boka Marlirummet och bastun via den nya bokningssidan på karen.fi!

Via länken kommer du direkt till bokningssidan där du hittar all information du behöver och du kan själv sköta bokningen när det passar just dig.

    • Kårmedlem är en studerande vid Åbo Akademi eller en forskarstuderande som betalat kåravgiften. Närvarostatus granskas genom matrikelnumret.
    • Specialförening är den förening som fått specialföreningsstatus av ÅAS.
    • ÅA-alumner är tidigare studerande vid Åbo Akademi. Matrikelnumret granskas för att kontrollera alumnistatus.
    • Till utomstående räknas alla personer, föreningar, företag eller andra organisationer som inte omfattas av de tidigare kategorierna.

    OBS! Bokningen av Marlirummet görs här.


Kategori:

Beskrivning

 

Bokningsprocessen i tre enkla steg

 

Ett:

Välj datum i kalendern ovan, och fyll i de behövliga uppgifterna. Därefter läggs bokningen i webbshoppens varukorg, och kan betalas i kassan (det går alltså att boka t.ex. Marlirummet och Kårbastun samtidigt genom att se till att bägge finns i varukorgen).

Två:

På bokningsdagen kan nycklarna till utrymmet hämtas från restaurang Kåren (öppet vardagar kl. 11-14). Vid avvikande öppettider eller veckoslut, fås nycklarna den närmaste vardagen före bokningsdagen. OBS! För att hämta nycklarna krävs bokningskoden som du får efter att bokningen är betald.

Tre:

Efter bokningen lämnas nycklarna tillbaka till restaurang Kåren (innan kl. 13) följande vardag efter bokningen. (D.v.s. för en lördagsbokning ska nycklarna lämnas tillbaka följande måndag, och för en onsdagsbokning gäller torsdagen dagen efter.)

Avbokning

Om en avbokning sker mer än 14 dagar innan det bokade datumet, återbetalas bokningssumman i sin helhet.
Om en avbokning sker minst 7 dagar innan det bokade datumet, återbetalas 50% av bokningssumman.
Vid kortare varsel behålls hela bokningssumman.
Avbokning sker lättast genom att skicka ett mejl med dina uppgifter till uthyrningar@studentkaren.fi

Regler

Bastubadarna får inte störa Tavasthemmet, Tavastgatan, Pub Kåren eller Restaurang Kåren. Oljud får inte föras på gården efter kl. 23.00. Rökning på gården är tillåten, men rökare bör observera brandsäkerheten samt allmän renlighet och fimpa endast i askkoppar.

Tobaksrökning och alkoholförsäljning får inte förekomma i utrymmet!

Bastutider som kan bokas är från kl. 14 till 23. Bastun kan värmas upp i max 5h.

Kvittering av bastunyckeln sker vid lunchrestaurangens kassa, öppet vardagar kl. 11-14.

Ansvarspersonen, d.v.s. den som har kvitterat ut nyckeln från kårkansliet, skall klargöra regler för användningen av bastun och säkerhetsföreskrifter för övriga bastubadare.

Ansvarspersonen eller föreningen i vars namn hen bokat utrymmet är fullt ersättningsskyldig för eventuella skador som uppkommit i utrymmet om vilka ska meddelas när nyckeln återlämnas.

Om klagomål över hänsynslöst beteende eller andra klagomål över bristande ordning inkommer faktureras ansvarspersonen eller föreningen i vars namn hen bokat utrymmet en avgift på 70 euro.

Kårens VD kan besluta om att ansvarspersonen och föreningen i vars namn hen bokat i fråga inte längre kan utnyttja bastun under en viss tidsperiod.

Nyckeln återlämnas följande vardag till lunchrestaurangens kassa, senast kl. 13.00. För en för sent inlämnad nyckel faktureras en straffavgift på 20 euro/påbörjat dygn.

Ansvarspersonen eller den eventuella föreningen som anhållit bastun ansvarar för att utrymmet är städat (d.v.s. löst skräp bortplockat, skräpkorgar tömda, golvet sopat) och nyckeln återlämnad senast kl. 13 följande vardag till lunchrestaurangen om ej annat meddelats.

Upptäcker du brister eller skador i bastun, kontakta omgående Kårens VD, tel. 045 167 2426, vd@studentkaren.fi

Eventuella brister bör anmälas inom 24h från bokningens början för att kunna ersättas.

Titel

Till toppen