Kårens bastu

30,00 €

I Kåren ligger även kårbastun. Bastun rymmer 10 personer och lämpar sig ypperligt för t.ex. ett kompisgängs bastukvällar! (max. 5h)

    • Kårmedlem är en studerande vid Åbo Akademi eller en forskarstuderande som betalat kåravgiften. Närvarostatus granskas genom matrikelnumret.
    • Specialförening är den förening som fått specialföreningsstatus av ÅAS.
    • ÅA-alumner är tidigare studerande vid Åbo Akademi. Matrikelnumret granskas för att kontrollera alumnistatus.
    • Till utomstående räknas alla personer, föreningar, företag eller andra organisationer som inte omfattas av de tidigare kategorierna.

    OBS! Bokningen av Marlirummet görs här.


Kategori:

Beskrivning

Bokningsprocessen i tre enkla steg

Ett:

Välj datum i kalendern ovan, och fyll i de behövliga uppgifterna. Därefter läggs bokningen i webbshoppens varukorg, och kan betalas i kassan (det går alltså att boka t.ex. Marlirummet och Kårbastun samtidigt genom att se till att bägge finns i varukorgen).

Två:

På bokningsdagen kan nycklarna till utrymmet hämtas från studentkårens kansli (öppet vardagar kl. 12-15). Vid avvikande kansliöppettider eller veckoslut, fås nycklarna den närmaste vardagen före bokningsdagen. OBS! För att hämta nycklarna krävs bokningskoden som du får efter att bokningen är betald.

Tre:

Efter bokningen lämnas nycklarna tillbaka till studentkårens kansli (innan kl. 13) följande vardag efter bokningen. (D.v.s. för en lördagsbokning ska nycklarna lämnas tillbaka följande måndag, och för en onsdagsbokning gäller torsdagen dagen efter.)

Avbokning

Om en avbokning sker mer än 14 dagar innan det bokade datumet, återbetalas bokningssumman i sin helhet.
Om en avbokning sker minst 7 dagar innan det bokade datumet, återbetalas 50% av bokningssumman.
Vid kortare varsel behålls hela bokningssumman.

Nätbutik - Åbo Akademis Studentkår

Åbo Akademis Studentkårs nätbutik