Beskrivning

Kårliv under 75 år av Johanna Aminoff-Winberg

Från bokryggen:

Var Du med redan när Mannerheim tappade monokeln under middagsbordet på Kårens årsfest?

Eller har Du varit med och diskuterat tvångsprenumerationen på Studentbladet?

Har Du deltagit i rodden på Aura å eller i pjäxskuttet på Vårdberget?

Eller har Ditt intresse för Kåren bara inskränkt sig till dans och disco i festsalen?

Om Du kan svara jakande på någon av frågorna är edetta boken för Dig.

Här beskrivs livet inom Kåren alltsedan grundandet år 1919.

 

Utgiven 1993.

206 sidor.

ISBN: 952-90-5231-6