Beskrivning

Redaktion: Tove Ahlskog, Heidi Juslin & Johanna Söderholm.

Utgiven 1999.

136 sidor.

 

Innehållsförteckning

Förord – Kommittén för Vårdträdet IX

Åbo Akademi inför millenieskiftet – Gustav Björkstrand, rektor

Namn och data från åren 1989-1998 – Birgitta Sjögren

När tjugo lagar blev en – Tove Ahlskog

Studentkårsförordning och nya stadgar – Regina Strandberg

Från KAV till KAV och från ÖH till ÖH – Kaj Heino

Till minnet av Magnus – Leif Östman

Nationell studentpolitik – kåreniternas nisch eller inte? – Susanna Takkunen

För lite för kort tid – Tove Ahlskog

Kårhuset renoveras – Lena Backman och Tove Ahlskog

Aurarodden vaknade ur 19 års dvala – Patrik Fellman

Kårkultur på 90-talet – Gunngar Högnäs

Åtta år av RÅA på Kåren – Mats Prost

Internetdecenniet – Stig-Göran Lindqvist

Stages in the development of internationalization at Åbo Akademi – Johan Nikula

ÅAS’ utrikeskontakter i början av det gångna decenniet – Maria Olin

Världen runt på Kåren – reflektioner över utrikesåret 1997 – Riina Lappalainen

Angående utbytesårets olidliga lätthet – Malin Ahlbeck

That’s all folks – Lorna Meakin