Beskrivning

Redaktion: Johanna Aminoff-Winberg, Johan Nikula, Thorbjörn Sirén

Utgiven 1989.

126 sidor.

 

Innehållsförteckning

Åbo Akademi ur ett 10 års perspektiv – Bengt Stenlund

Namn och data från perioden 1979-1988 – Birgitta Sjögren

Förändringarnas decennium 1979-1988 – Johanna Aminoff-Winberg

Kåravdelningen i Vasa – Anders Nyberg

Vart tåg kårpolitiken vägen? – Bernhard Reuter & Juhani Selänniemi

När feminismen kom till Kåren – Solveig Bergman

Från barrikaderna genom blåbärsskogen till de postmodernistiska snåren – Harriet Silius

Gården Tavastgatan 22 i Åbo – Johan Nikula

Studentsången inom kejserliga Alexandersuniversitetet i Helsingfors ur västfinska avdelningens perspektiv – Barbro Kvist

L. W. Fagerlund och folkkulturen i Åboland – Nils Storå